Paketresor

Paketresor.
En paketresa kan sättas samman på lite olika sätt. Förr så hyrde paketresearrangörerna ett flygplan med besättning från ett flygbolag. Numera så äger arrangörerna av paketresor också de flygbolag som utför transporterna. Ofta är en paketresa ett billigare alternativ till om du själv skulle ombesörja med resa, mat och logi. Paketresan består vanligen av flyg och hotellvistelse men kan också innehålla möjligheten till en hyrbil. När du köper en paketresa ska du också undersöka om mat ingår i priset. Förr så hyrde paketresearrangörerna ett flygplan med besättning från ett flygbolag. Numera så äger arrangörerna av paketresor också de flygbolag som utför transporterna.

Paketresor som består av transport såväl som boende omfattas av ett specifikt konsumentskydd, se SFS 2004:540. Lagen kom till 1992 och enligt den innefattar paketresor de resor som arrangörer, själva eller genom återförsäljare, säljer eller marknadsför. För att något ska klassas som en paketresa så ska den innehålla transport och inkvartering, vara mer än ett dygn och säljas eller marknadsföras för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

Det innebär att om något skulle hända med din paketresa, såsom vid bolags eventuella konkurser eller naturkatastrofer, så kan du få hjälp av svenska staten. Det finns flera olika saker som du ska kontrollera vid bokningen av en paketresa. Först och främst ska du noga läsa igenom avtalet för att se om du är skyldig att på egen hand kontrollera bokningsbekräftelsen och dina färdhandlingar. Om så är fallet vid bokningen av en paketresa, så måste du tala om eventuella felaktigheter för din resebyrå. Vidare ska du höra om, och i så fall hur stor, bokningsavgiften för en paketresa är.

Vid bokning av en paketresa ska du också höra efter om när slutbetalningen av resan ska vara resebolaget tillhanda. Du ska också kunna visa upp ett kvitto på din betalning. Beträffande avbeställningsskydd på en paketresa så ska du höra efter om det ingår. Annars kan det vara bra att köpa till det, ifall något oförutsett skulle inträffa. Om du vill avbeställa din paketresa så ska du göra detta så snabbt som möjligt. Gör dig också införstådd vilka eventuella avbeställningskostnader som finns för din paketresa. Var också medveten om att speciella regler kan gälla vid avbeställningen av transportmedel såsom hyrbil eller husbil.

Om det i paketresan ingå biljetter till olika evenemang eller inträdesbiljetter, så kan det vara svårt att under resans gång återlösa dessa. Därmed är det heller inte säkert att resebolaget ersätter dig för denna kostnad.

Några reseföretag som erbjuder paketresor är Travellink, Seat 24, Travelpartner, Sterling, Metro Travel, Mr Jet, Flygcentrum och Flygvaruhuset. Innan du bokar en paketresa med ett reseföretag ska du jämföra utbudet hos flera olika aktörer på marknaden. Alla stora resebolag har väl utbyggda hemsidor där man kan finna det mesta man behöver veta om den paketresa man ämnar boka. Vidare finns det också sajter på Internet som samlar information om olika resebolags paketresor. Därmed kan du få en god uppfattning om rådande prisläge. En god idé är också att höra med någon som tidigare köpt en paketresa av det aktuella resebolaget. Härmed kan du få en god uppfattning om exempelvis service.